Informujemy, że wójt gminy planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej oraz do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.

Oferujemy mieszkańcom udział w projekcie polegającym na budowie indywidualnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii cieplnej. Gmina planuje uzyskać dofinansowanie do poziomu 80% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny mieszkańca.

W ramach projektu, w zależności od zgłaszanego zainteresowania, możliwe będzie finansowanie:

OZE INSTALACJA KOSZT INSTALACJI DOFINANSOWANIE KOSZT UŻYTKOWNIKA
Pompa ciepła powietrzna 2,5 kW do CWU ok 12 000 zł 80% ok 2400 zł
Pompa ciepła powietrzna 14 kW do CO i CWU ok 40 000 zł 80% ok 8000 zł

CWU – ciepła woda użytkowa,  CO – centralne ogrzewanie

Instalacje przeznaczone są dla budynków mieszkalnych, w których wykorzystywane będą do celów socjalno-bytowych mieszkańców.

Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność gminy Nieporęt i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/użytkownikom posesji. Po 5 latach zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji na własność.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych, o które wystąpi gmina Nieporęt.

Planowany nabór wniosków o dofinansowanie przypada na maj-czerwiec 2016 roku. Osoby zainteresowane montażem OZE proszone będą o wypełnienie ankiet, deklaracji oraz podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie i umowy użyczenia części nieruchomości, na podstawie których zostanie podpisana umowa i składanie ich w terminie od 25 kwietnia do 25 maja  2016 roku w Kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt.

O udziale w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

O uczestnictwo w realizacji projektu mogą ubiegać się jedynie osoby zameldowane na terenie gminy i/lub odprowadzające podatek dochodowy na rzecz gminy Nieporęt.

 

Załączniki: